Joni Perälä

People Development Manager – Utomlands

Några av mina kollegor